Chuyên mục: Điện máy

Các chế độ hoạt động của UPS

Các chế độ hoạt động của UPS

Vai trò của công tắc tĩnh liên quan đến ba chế độ hoạt động cho các hệ thống UPS; ‘Trực tuyến’, ‘ngoại tuyến’ và ‘tương tác trực tuyến’. Các sản phẩm như PowerWAVE 9000DPA của KUP có thể hoạt động …