Chuyên mục: Nội thất

lựa chọn nội thất cho phòng ăn nhỏ

lựa chọn nội thất cho phòng ăn nhỏ

1: Gương lớn Gương giúp không gian trông có vẻ rộng hơn.  Đặc biệt nếu bạn trang trí toàn bộ một bức tường bằng gương và kê bàn sát bức tường có gương, kết quả …